Big Data for sale

Big Data for sale

Hvilke typer Big Data er der til rådighed?
Fremover vil det blive muligt at indhente og integrere stadig flere data fra offentlige virksomheder som Masterdata data sæt. Disse data vil også blive stadig mere opdaterede og i real tid.
Med andre ord vil man f.eks. kunne få at vide, hvornår en virksomhed har skiftet direktør bare ganske kort tid efter, det registreres hos det offentlige. Eller man vil kunne få at vide, hvem der har fået nyt energimærke.

Hvis du vil vide mere om MasterData™ og Big Data strategi, så download og læs dette White Paper:
MasterData™ og Big Data strategi.    

Eksempler på Big Data som Gilling sælger:

Beliggenhed: Region, Kommune, Kommune nr., Postnr., Bynavn, Adresse
Ejendommen: Bygningens anvendelse, Bygningens anvendelseskode, Ejendoms nr., Matrikel nr., Energimærke, Bygningsareal, Boligareal, Erhvervsareal, Grundareal, Fredningskode, Opførelses år, Ombygnings år, Energiforsyning, Opvarmning, Varmeinstallation
Økonomi: Off. Ejendomsvurdering, Handelspris, Handelsdato
Ejerforhold: Hovedejer, Hovedejers adresse, CVR. nr., Antal ejere
Links: Energimærkerapport, OIS, Tinglysning og GoogleMaps/Street view

Rådata: OIS/BBR, CVR, Trafik, Køretøjer, Demografi, Socio-demografi, Forbrugsdata, Butiks- og detailkæder, interviewdata, boliger til salg
Forædling/integration: Geokodning, Integration med egne/interne og eksterne data (se ovenfor)
Analyse og modellering: Statistisk bearbejdning som f.eks. gennemsnit, variation, logistisk regression, multipel regression med henblik på estimation, forklaring og forudsigelse
Software: Udvikling af software indenfor geografiske informationssystemer, logistiksystemer, logistik algoritmer, integration med f.eks. kundedatabaser, CRM, workflow m.m.
Rapportering og præsentation: Udvikling af automatiseret rapportering af beslutningsinformation til brug for beslutninger, workflow m.m.

Data om private forbrugere og enmandsvirksomheder er underlagt regler knyttet til Markedsføringsloven, regler om anvendelse af OIS data til markedsføring, Robinson listen samt Nej tak til reklame.
Det er således ikke alle typer anvendelser af vore data som er lovlige, men vi rådgiver gerne om dataanvendelse i konkrete tilfælde som involverer nogle af ovenstående regelsæt.

Ring til Finn Gilling på 60211704 og høre mere om muligheder og begrænsninger.
Lad os give et tilbud på lige netop det datasæt som kan give jer den bedste analyse!

Kontakt os

Skriv en mail til os og vi vender tilbage ASAP.

0