Data Protection

Data Protection

Examined DPO (Finn Gilling er uddannet Data Protection Officer hos kammeradvokaten)

I maj 2018 træder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 216/679 af 27 april 2016 (også kaldet Persondata-forordningen) om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og en ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) i kraft. Finn Gilling er som Examined DPO kvalificeret til at vejlede virksomheder/organisationer om hvordan den nye Persondata-forordning kan/skal implementeres i virksomhedernes drift og beslutningsproces.

Et første synligt skridt for vore kunder, vil være nye aftaler med Gilling i rollen som Databehandler. Vi forventer at disse aftaler vil være klar i 2017.

Såfremt I ønsker vores hjælp til vejledning, uddannelse, træning og implementering af den nye Persondata-forordning står vi selvfølgelig til rådighed. Ring til Finn Gilling på 60211704.

Kontakt os

Skriv en mail til os og vi vender tilbage ASAP.