Data Protection

Data Protection

Gilling ApS følger alle regler under GDPR.

Som udgangspunkt beskæftiger vi os kun med statistiske data, og leverer derfor ikke personlige relaterede data i vores produkter.

Vores datakilder som CVR-registeret, OIS/BBR-registeret og Robinson listen er de eneste datakilder med person relaterede data. Disse data er alle offentligt tilgængelige på internettet.

Robinson data er lovpligtige at anvende, hvis man som virksomhed vil rense adresselister ift. direct mail.

Dette gør vi for nogle kunder. Her modtages en adresseliste via et krypteret download, adresselisten renses ved at Robinson records markeres, og kundens adresseliste slettes umiddelbart herefter fra vores servere, og kunden får leveret sin nye adresseliste retur.

Når vi skal databehandle data fra et kunderegister, modtager vi altid via et krypteret download. Disse data anonymiserer vi ved modtagelsen og gennemfører derefter den ønskede databehandling. Efter opgavens løsning slettes registeret. I andre tilfælde har vi installeret vores anonymiserende geokodnings software på vores kunders servere, og så er det kunden der gennemfører anonymiseringen. Typisk anonymiseres adresser til 500 m2 celler med mere end 5-10 adresser.

Vi modtager og opbevarer CVR og OIS/BBR-data.

Vedrørende CVR-data:

CVR-data består af både person relaterede data for enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber og rene selskaber. Hvad angår enkeltmandvirksomheder/interessentskaber så har vi ikke andre data liggende end dem, der kan søges frem fra historiske data på www.cvr.dk.

Vedrørende OIS/BBR-data:

Gilling ApS har i mere end 15 år arbejdet med OIS/BBR-data som officiel forhandler af disse data for Erhvervsstyrelsen/Skat. Denne forhandling er reguleret af aftaler og kontrakter, og købere indgår aftaler om anvendelse med Gilling ApS efter den officielle aftale. Gilling har disse data tilbage i tiden og har således historiske data om ejendomme, ejendomssalg og priser. Disse data er massedata med millionvis af ejendomme, og opbevaringen over tid begrundes i store samfundsmæssige interesser i at kunne analysere og følge med i og kunne forklare f.eks. ændringer og kriser på ejendomsmarkedet, strukturændringer i f.eks. detailhandlens brug af ejendomme m.m. Vi er en af de eneste udbydere af sådanne historiske ejendomsdata, og som sådan opbevarer vi Danmarks historien på ejendomsområdet på en sikker og let tilgængelig måde. Vores data anvendes således f.eks. til forskning, idet hverken Danmarks Statistik eller KMD/Skat har disse data nemt tilgængelige. Ligeledes har vi kunder blandt store danske mediehuse.

Vores ejendomsdata er aldrig solgt eller anvendt til direkte markedsføring overfor enkeltpersoner, men kun til statistiske formål. I øvrigt er ejendomsdata løbende tilgængelige på OIS.dk og som sådan allerede offentlige. De nye regler angående ejendomsdata og GDPR indebærer, at alle der køber eller har disse data er ansvarlige overfor GDPR.

Examined DPO (Finn Gilling er uddannet Data Protection Officer hos kammeradvokaten)

I maj 2018 træder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 216/679 af 27 april 2016 (også kaldet Persondata-forordningen) om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og en ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) i kraft. Finn Gilling er som Examined DPO kvalificeret til at vejlede virksomheder/organisationer om hvordan den nye Persondata-forordning kan/skal implementeres i virksomhedernes drift og beslutningsproces.

Et første synligt skridt for vore kunder, vil være nye aftaler med Gilling i rollen som Databehandler. Vi forventer at disse aftaler vil være klar i 2017.

Såfremt I ønsker vores hjælp til vejledning, uddannelse, træning og implementering af den nye Persondata-forordning står vi selvfølgelig til rådighed. Ring til Finn Gilling på 60211704.

Kontakt os

Skriv en mail til os og vi vender tilbage ASAP.

0