News

News

SIDSTE NYT 2017

Download af præsentation fra den 21/9-2017 her

Download af præsentation fra den 28/9-2017 her

Download af præsentation fra den 07/10-2017 her

Gilling´s nye kursus i ”ADI- AUTOMATED DECISION INTELLIGENCE/Decision Biology/Software architecture” har verdens premiere 21. september 2017 kl. 17.30 på Symbion, Østerbro.
Kurset er verdens første kursus om emnet, og har fået REKORD tilmelding på i alt næsten 90 deltagere. Vi må se hvor mange der holder ud over de fire aftener som kurset løber. Vi melder tilbage.
Hvis du er interesseret kan du se mere om kurset på www.symbion.dk under event eller på www.meet-up under Copenhagen Software Architecture, eller skriv til finn@gilling.com  

Gilling har dannet gruppen ”Copenhagen Software Architecture Meetup” på sitet www.meetup.com

Alle interesserede kan tilmelde sig gruppen. Det første møde bliver omkring slut april/beg. af maj i Symbions nye kontor Univate, som ligge på KU Amager med fokus på AI.

Pre-launch af Office Ranking™ og SOME Ranking™ og Center Ranking™

Vi har valgt at pre-launche vores næste tre nye produkter og services, som forventes til salg efter sommerferien.

Det er Office Ranking™, der har til formål at identificere de mest sandsynlige lejere til en kontorbygning eller kontorlokaler. Vi har fundet metoden til at gøre det efter, og er igang med at teste og udvikle produktionssystemet.

SOME Ranking™ betyder social media ranking, og er en videreudvikling til MasterPlan. Formålet er at kunne identificere og kvalificere geografiske områder til brug for annoncering på sociale medier. Stadig flere sociale medier tilbyder geografisk/lokationsbaseret præsentation af annoncer, og vi har gennemtænkt en metode som kan optimere annonceringsinvesteringer, og som samtidig involverer en stor grad af ADI (automated decision intelligence), så optimeringen sker automatisk.

Center Ranking™ har til formål at sikre et indkøbscenter, at de har den rigtige butiksprofil i forhold til deres opland og konkurrencemarked. Denne profil kan identificeres via en række samkørsler baseret på Dansk Detailbutiks Database™ og demografiske data fra oplandet.

Data protection: I maj 2018 træder Eu´s nye persondataforordning i kraft.

Når Eu´s nye persondataforordning træder i kraft til maj 2018, så indføres omvendt bevisbyrde for overholdelse af alle regler om persondata beskyttelse. Danske virksomheder skal altså på Datatilsynets forlangende kunne præsentere dokumentation for compliance. Samtidig træder et nyt sæt regler omkring persondatabeskyttelse i kraft, reglerne for compliance ændrer sig.

Gilling har derfor forberedt sig, og vi har taget eksamen som DPO (data protection officer) hos Kammeradvokaten, hvor vi er blevet grundigt indført i de nye regler og praksis omkring dem, i det omfang det har været muligt på nuværende tidspunkt. Vi vil sandsynligvis ikke fungere som DPO, men vi vil være sikre på at vi i vores vejledning omkring brug af data, videregiver den bedste forståelse. Endelig skal vi selvfølgelig selv kunne leve op til alle de nye krav!

Nyheder 2016

Bogen om The Human Decision System™ blev lanceret i Danmark i august.

The Human Decision System™ er en bog om det universelle biologisk beslutningssystem som alle levende organismer benytter sig af. Bogen beskriver dette system i detaljer og leverer fundamental videnskabelig indsigt i hvordan fremtidens it-systemer benytter forskellige metoder (f.eks. machine learning, statistisk inferens, AI, deep learning m.m.) til data produktion og data analyse. Bogen bygger på resultater fra bl.a. 13 Nobel prismodtageres forskning. Den er fundamental hvis man vil til bunds og forstå grundlaget for fremtidens it-systemer indenfor ADI (automated decision intelligence). Den kan købes på www.thehumandecisionsystem.com / Amazon.co.uk

Dansk Detailbutiks Database™ lanceret efter tredje opdateringsrunde

Gilling har igennem to år haft som ambition at skabe Danmark første komplette database over danske detailbutikker, deres navne, kædetilhørsforhold, adresser, ejendomme og ejere af ejendommene, estimerede arealer og estimerede huslejer. Et sådant projekt er omfattende og tager tid, og vi har nu gennem to år gennemført tre opdateringsrunder, hvor datagrundlaget og datafelterne er blevet kontinuert forbedret. Vi står derfor nu med en så tæt på komplet database indeholdende ca. 43.000 detailbutikker, hvoraf 17.000 kædebutikker (+3 butikker i en kæde) fordelt på ca. 450 kæder. Databasen muliggør at vi nu tilbyde en række produkter og services baseret på databasen: F.eks. en løbende opdatering af hvem der ejer hvilke butikeejendomme, hvilke nye butiksejendomme der kommer til. Eller hvilke priser disse butiksejendomme sælges til. Vi kan også afvikle simuleringskørsler med MasterPlan™ på samtligt 43.000 butiksadresser. Mulighederne er som altid med Big Data uendelige… for den kreative beslutningstager. 

Version II: RetailRanking™ – butiksudlejning baseret på BIG DATA!

Retail Ranking™ har samtidig været gennem sit første markedsår, hvor vi fra vores kunder har fået meget konstruktivt feedback. Den har bidraget til ændringer og videreudvikling af brugergrænsefladen med forenklede arbejdsprocesser hvor data fra flere excel rapporter samles i een rapport, som med en meget simpel sortering, gør det muligt at få alle afgørende data frem. Vi glæder os til at vise det i markedet.

Nyheder 2015

RetailRanking™ – butiksudlejning baseret på BIG DATA!

RetailRanking™ er et nyt BIG DATA system, baseret på Dansk Detailbutiks Database™, der hjælper udlejere med at finde den nye optimale lejer til et ledigt butikslokale!
Udlejer får vurderet lokalet på en række parametre blandt Danmarks flere end 500 detailkæder eller de lokale butikker i byen eller centeret.

Nye unikke professionelle muligheder med RetailRanking™
BIG DATA systemet:

Udlejer kan med RetailRanking™ rapporten vise potentielle lejere beregninger og statistik, der både tager udgangspunkt i butikslokalets kundepotentiale og konkurrencesituation, men også ranker det i forhold til den nye potentielle lejers egne butikker og tidligere beslutninger om butiksplaceringer.
Med RetailRanking™ øger udlejer sandsynligheden for at få den bedste og mest attraktive nye lejer, og dermed en bedre langsigtet forrentning af ejendommen. Samtidig spares annoncering, tid og penge på udlejningen.
KLIK HER og bliv introduceret til fremtidens professionelle butiksudlejning!

September 2015: Hurtige, individuelle, prisbillige og målrettede online analyser
Hvad siger medarbejderne? Kunderne? Medlemmerne?
Få svarene inden I træffer beslutning!
Alle typer af individuelle organisationsanalyser og kundeanalyser der giver jer den information I har brug for!

Download vores produktbeskrivelse:
KLIK her: Læs mere om vores nye hurtige, individuelle og prisbillige online analyser.

April 2015: Introduktion af nyt BigData produkt til valuarer og ejendomsmæglere
BigData til vurdering af pris og potentiale for alle Danmarks etageboliger – og erhvervsejendomme med data om ejendommen, beliggenhed, økonomi, ejerforhold samt links til energimærkerapport, OIS, Google maps/street view m.m.
Strukturerede BigData på et fast årligt abonnement – der inkluderer ALT! Ingen separate betalinger pr. ejendom eller andet. Opdateringer af alle data hvert kvartal. Telefon hotline.

Nyheder 2014:

Juni 2014: Gilling/The Human Decision vandt Erhvervsstyrelsens Case Competition om Digitalisering, Vækst og Iværksætteri for SMV.
I kategorien “Bedste løsning til små og mellemstore virksomheder” blev det Gilling, der vandt med Masterdata™.
Løsningen gør det muligt at undersøge, hvem der efterspørger produktet, så man kan målrette markedsføringen.
Gilling vinder med begrundelsen: “Løsningen inddrager mange datasæt og har gode visioner, der kan være med til at modne små- og mellemstore virksomheder. Løsningen har et stort potentiale”.

Se SMV vinderprojektet på www.danskebigdata.dk

2013:

Maj 2013: Gilling lancerer SalesMaster™.
SalesMaster tager udgangspunkt i det faktum, at enhver virksomhed med kørende sælgere, med fordel kan flytte køretid, booking tid og administrationstid til salgstid.
Med udviklingen af SalesMaster™ har The Human Decision/Gilling systematiseret beslutningerne i salgsledelsesprocessen, så man får optimeret salgsledelse, administration og booking, så den rækkefølge som kunder og emner bookes og besøges i, minimerer den samlede køretid og kørelængde.
Både virksomhed, salgsledelse og sælgere oplever en win-win!

APRIL 2013: ÅRETS KONFERENCE:
TheHumanDecision/Gilling indbød til konference om VidensOptimering i detailkæder:
Butiksnetværkets udvikling, optimering og værdiansættelse.
“Kan vi træffe beslutninger om placering, udvikling og værdiansættelse af butikker hurtigere, bedre og billigere?”
Årets mest fremadskuende konference om produktivitetsudvikling i detailhandelskæder.

2012:

November 2012: Decision Sharing System

I november introducerede Gilling den nye software pakke DSS (Decision Sharing System™) til implementering af decision management i organisationer.

RING TIL OS hvis du vil vide mere på 60211704.

 

Kontakt os

Skriv en mail til os og vi vender tilbage ASAP.

0